Nasze filmy

Opublikowano: piątek, 04 czerwiec 2021 18:38

„ZaBŁYSZCZ w CIEMNOŚCI” to akcja edukacyjna organizowana przez Częstochowską Masę Krytyczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów🧍‍♂️🧍🧍‍♀️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️.
Piesi i rowerzyści padają ofiarą wielu wypadków drogowych. Osoby te zazwyczaj ubrane są w ciemne ubrania, nie posiadają elementów odblaskowych👥. Gdy wcześnie zapada zmrok, stają się mniej widoczni na drodze przez innych uczestników ruchu przez co są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo‼️. Poprzez akcję „ZaBŁYSZCZ w CIEMNOŚCI” chcemy przyczynić się do ochrony ich zdrowia i życia. Osoba wyposażona w odblask jest widoczna nawet ze 150 metrów, co daje innym użytkownikom ruchu, w tym kierowcom samochodów dłuższy czas na reakcję i próbę uniknięcia potencjalnego zagrożenia.
W imieniu Częstochowskiej Masy Krytycznej organizatorzy oraz osoby zaprzyjaźnione rozmawiały z każdą napotkaną osobą, która jest lub może być niedostatecznie widoczna dla innych. Rozmowa miała na celu edukację oraz uświadomienie rozmówcy jak ważne jest posiadanie elementów odblaskowych zwłaszcza po zmroku. Podczas rozmowy zostały pokazane różnice widoczności między osobą posiadającą element odblaskowy i nieposiadającą takiego. Na koniec każda z edukowanych osób otrzymała element odblaskowy, poprawiający jej bezpieczeństwo.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Częstochowie za wsparcie i podarowane odblaski.