Częstochowskiej Masy Krytycznej

Masy Krytyczne 2015

Opublikowano: sobota, 30 maj 2015 05:24

Organizatorzy Częstochowskiej Masy Krytycznej w sposób kategoryczny odcinają się od działań podjętych w ostatnim okresie przez Śląską Inicjatywę Rowerową. Uważamy, że działania te niweczą wypracowaną przez lata płaszczyznę porozumienia i chęć wspólnego działania rowerzystów i instytucji odpowiadających za kształt i finansowanie infrastruktury rowerowej w naszym mieście. Nie chcemy być utożsamiani z metodami polegającymi na składaniu zawiadomień do prokuratury czy też donosów do władz wojewódzkich przez Stowarzyszenie, które jednocześnie uzurpuje sobie prawo do reprezentowania Was drodzy rowerzyści. Takie działania z pewnością nie budują pozytywnych relacji i uniemożliwiają konstruktywne, wspólne działanie władz i środowiska rowerowego w pracach nad polepszeniem warunków poruszania się rowerem po naszym mieście.
Ponadto stanowczo sprzeciwiamy się stwierdzeniom publikowanym w środkach masowego przekazu, jakoby osoba występująca w roli przedstawiciela w/w Stowarzyszenia wyrażała poglądy cyt. „zgodne z głosem całego środowiska rowerowego”. Poglądy wygłaszane przez tą osobę są naszym zdaniem odosobnione, stronnicze i nie mogą być uznawane za stanowisko osób, którym zależy na tym, żeby Częstochowa stała się miastem przyjaznym rowerzystom.